top of page

Opis produkta

PRTG-2.PNG

Monometrics air merilnik temperature zraka je naprava, s katero se izvajajo meritve temperature zraka, tako v hladilnikih kakor tudi v okolici. S tem je omogočen pravočasni odziv na nastajajočo situacijo, kateri se želimo čim prej izogniti. Tipalo/senzor/sonda (certificirano v akreditiranem laboratoriju), ki meri temperaturo zraka, je povezano s senzorskim agregatom (naprava, ki združuje več tipal in njihove očitke pretvarja v računalniško obliko), ta pa je povezan na brezprekinitveni napajanje, ki nam nudi avtonomijo do 3 ure. Brezprekinitveno napajanje je povezano z usmerjevalnikom, kateri vzpostavlja povezavo z našo oblačno storitvijo ter izvaja lokalne meritve. Stanje se lahko spremlja z mobilno aplikacijo, na spletni strani ter tudi preko računalniške aplikacije. 
Poleg omenjenega merilnika temperature zraka ponujamo tudi merilnik vlage v prostoru.

MONOMETRICS air: Text

Merilno območje in natančnost

Merilno območje: merjenje temperature zraka od -30°C do +80°C

Meritve se lahko izvajajo z 30-sekundnim ali daljšim intervalom. 

Natančnost: 

  +/- 0,8°C (0°C do +60°C) 

  +/- 1°C (-10°C do +70°C)

  +/- 2 °C (-30°C do +80°C)

MONOMETRICS air: Text

Aplikacija

PRTG-1.PNG
  • Aplikacija omogoča vpogled v bazo meril 24/7. 

  • Podatki v aplikaciji se osvežujejo vsakih 30 sekund. 

  • Grafični prikaz meril za različna obdobja (1 ura, 2 dni, 30 dni, 365 dni)

  • Podatki o meritvah se hranijo za obdobje 5 let. 

  • Skladno z vašimi zahtevami pripravimo tudi intervale pošiljanja poročil ter vsebino le-teh.

  • Samodejna izdelava poročil z aplikacijo.  

MONOMETRICS air: Text
bottom of page